Agrariërs aan de slag met verduurzaming

Burgers met Energie helpt agrariërs in de gemeenten Voorst en Apeldoorn met de verduurzaming van hun bedrijf. Voor een kleine eigen bijdrage van €295,- (excl. BTW) kunnen agrariërs deelnemen aan een verduurzamingsproject dat speciaal voor hen is ontwikkeld. Met behulp van een energiescan wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing binnen de bedrijfsvoering en het duurzaam opwekken van energie middels zon op dak.

E-Flight mini-docu Nationale Klimaatweek

Met Burgers met Energie zijn we in gesprek met vliegveld Teuge over verduurzaming. Ontzettend leuk en leerzaam. Op Teuge timmert de E-Flight academy hard aan de weg voor de verdere ontwikkeling van elektrisch vliegen, en hoe gaaf is dat! Wist je dat elektrische vliegtuigen ook veel stiller zijn, en dus ook geluidsoverlast kunnen voorkomen? Kijk naar deze mini docu en geniet mee.

Transitievisie warmte gemeente Voorst

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in met de Transitievisie Warmte. Niet in één keer, maar geleidelijk, stap voor stap, met een wijkgerichte aanpak. Op deze pagina informeren we over het aardgasvrij maken van de gemeente Voorst en wat dit voor u betekent.

De concept Omgevingsvisie van Apeldoorn is klaar!

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven?

BIJNA 500 INSPRAAKREACTIES OP ONTWERP-RES 1.0

Half april maakte de Cleantech Regio het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 openbaar. Hierin staat hoeveel duurzame energie wij in de komende jaren willen gaan opwekken. En in welke gebieden we denken dat te kunnen doen met windmolens en zonnepanelen. De inspraaktermijn die tot en met 31 mei liep, leverde bijna 500 inspraakreacties op. 

Transitievisie Warmte: stapsgewijs naar aardgasvrije dorpen

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen van aardgas op duurzame energie. Vanaf 2050 is er geen aardgas meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor het verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in met de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Niet in één keer, maar geleidelijk, stap voor stap, met een wijkgerichte aanpak.

Vrees voor mega-zonneparken schudt inwoners Voorst wakker: ‘Zelf op zoek naar wat lokaal past’

 

 

Een mega-zonnepark achter het huis ziet niemand zitten. Duurzame energie opwekken wel. Dus doen we het maar zelf, dacht een groep bewoners in het buitengebied van de gemeente Voorst. Onder de naam Burgers met Energie gaan ze op zoek naar lokale alternatieven. ,,De energietransitie moet van de burgers zijn.’’

Voorst gaat voor duurzaam

De nieuwe VES!

De nieuwe versie van de Voorster Energie Strategie is klaar. U kunt het compacte document via voorst.nl/energie gemakkelijk inzien. In deze tweede versie van de VES hebben we weer met alle dorpskernen het gesprek gevoerd.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.