• Home
  • Nieuws
  • BIJNA 500 INSPRAAKREACTIES OP ONTWERP-RES 1.0
24 juli 2021

BIJNA 500 INSPRAAKREACTIES OP ONTWERP-RES 1.0

Half april maakte de Cleantech Regio het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 openbaar. Hierin staat hoeveel duurzame energie wij in de komende jaren willen gaan opwekken. En in welke gebieden we denken dat te kunnen doen met windmolens en zonnepanelen. De inspraaktermijn die tot en met 31 mei liep, leverde bijna 500 inspraakreacties op. 

Cleantech Regio gaat nu een antwoord schrijven op al deze reacties. Die zijn gebaseerd op het kader van de RES. Daarnaast worden de antwoorden meegenomen in de bespreking van de RES bij de diverse overheden. Het Rijk wil dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990. In de RES beschrijven wij – net als 29 andere regio’s in Nederland - hoe wij daar aan kunnen bijdragen. De definitieve RES 1.0 leveren wij eind van het jaar aan bij het Rijk. DE RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en zonneparken. Op het moment dat die plannen ingediend worden bij gemeenten, hebben inwoners en organisaties  opnieuw de gelegenheid om hun mening daarover te geven.

Bespreking RES in de regio

Het komend half jaar wordt de Ontwerp-RES 1.0 nog besproken in de gemeenten, provincie en waterschappen in onze regio. In september/oktober kunnen volksvertegenwoordigers amendementen en moties indienen - mede op basis van de inspraakreacties – om de Ontwerp-RES 1.0  te veranderen. Nadat de Ontwerp-RES 1.0 naar aanleiding daarvan is aangepast, nemen zij in november/december een definitief besluit over de RES 1.0. Dit betekent dat inwoners en organisaties uit onze regio de komende maanden nog de gelegenheid krijgen om hun standpunt bij de diverse overheden toe te lichten. 

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.