25 juli 2023

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Veel particulieren willen aan de slag met het verduurzamen van hun woning. Voor eigenaren van een woning in een groter complex geldt dat zij deze maatregelen alleen gezamenlijk kunnen nemen met andere woningeigenaren binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het komen tot besluiten over te nemen maatregelen en investeringen in de verduurzaming van collectieve delen kost vaak veel tijd en vraagt om veel afstemming. 

Burgers met Energie ondersteunt VvE's bij het opstellen en realiseren van verduurzamingsplannen. Middels een stappenplan wordt toegewerkt naar inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing, kosten en opbrengsten voor de bewoners en mogelijkheden voor financiering middels subsidies en Energiebespaarleningen, 

Naast het financiële voordeel kunnen er een aantal aanvullende redenen zijn om het complex te verbeteren en verduurzamen, namelijk:

  • Energiekosten besparen;
  • Wooncomfort verbeteren;
  • Beter binnenklimaat;
  • Regulier onderhoud combineren met duurzaamheid;
  • De woning is meer waard.

Meer weten? Neem dan contact op met Gradi van Ittersum (06 330 53 684). 

Wij delen graag onze kennis en ervaring.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.