29 november 2021

Energiewerkgroep De Vecht

Samen met inwoners van het dorp De Vecht kijken we naar mogelijkheden voor verduurzaming. Het doel is te komen tot initiatieven voor het gezamenlijk besparen en opwekken van energie voor het dorp De Vecht.

Belangrijke basis voor deze projecten is de samenwerking tussen, en betrokkenheid van dorpsgenoten. De Energiewerkgroep heeft een enquête gehouden onder inwoners en een routekaart uitgewerkt waarbij stapsgewijs wordt toegewerkt naar een plan voor duurzame initiatieven. Vanuit de werkgroep Energie de Vecht is het mogelijk persoonlijk energieadvies te ontvangen. Daarnaast kijkt de werkgroep naar het huidige verbruik en mogelijkheden voor opwek en mogelijke initaitieven voor verduurzaming van het dorp.

Wilt u meer weten, of persoonlijk advies ontvangen voor uw eigen woning in De Vecht? Kijk dan op www.energiekdevecht.nl 

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.