29 november 2021

Energiewerkgroep De Vecht

Samen met inwoners van het dorp De Vecht kijken we naar mogelijkheden voor verduurzaming. Het doel is te komen tot initiatieven voor het gezamenlijk besparen en opwekken van energie voor het dorp De Vecht.

Belangrijke basis voor deze projecten is de samenwerking tussen, en betrokkenheid van dorpsgenoten. De Energiewerkgroep heeft een routekaart uitgewerkt waarbij stapsgewijs wordt toegewerkt naar een plan voor duurzame initiatieven. Op dit moment wordt gekeken naar het huidige verbruik en mogelijkheden voor opwek en wordt middels een enquête aan inwoners gevraagd naar hun mening en ideeën m.b.t. de verdere verduurzaming van het dorp.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.