21 juli 2023

Energy Hub Teuge

Samen met Algemeen Belang Teuge en ondernemers van het vliegveld werkt Burgers met Energie aan een Energy Hub in Teuge. Binnen de Energy Hub wordt samengewerkt op het gebied van energie, waarbij energieopwek, -opslag, -conversie en -verbruik op elkaar worden afgestemd. Opwek vindt plaats middels zon op daken van bestaand vastgoed, en in de toekomst mogelijk op een overdekte parkeervoorziening. In de samenwerking staan naast de energiebehoefte en kimaatdoelen ook maatschappelijke doelen centraal. We streven hierbij naar samenwerking tussen zowel ondernemers op de site, de sociale huurvoorziening van IJsseldal Wonen, als ook ondernemers en verenigingen in de directe omgeving van het vliegveld. Zodra de Energiewet dit toestaat zal ook gekeken worden naar uitwisseling en samenwerking met inwoners van het dorp Teuge. Dit met als einddoel een 'energieneutraal Teuge'. 

Op vliegveld Teuge wordt flink aan de weg getimmerd als het gaat om electrisch vliegen. Zo is DEAC (Dutch Electric Aviation Centre) in Teuge gevestigd. DEAC doet samen met universiteiten, een hogeschool, een mbo en een technasium onderzoek naar klimaatneutraal vliegen. Daarnaast heeft Teuge de eerste electrische vliegschool van Nederland, de E-flight Academy. Samen met de academy kijken we naar de mogelijkheden voor het laden van vliegtuigen vanuit de Energy Hub. 

Meer weten? Neem contact op met Wilco Hekkert (06 2285 2710)

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.