29 november 2021

Vliegveld Teuge (tijdelijk on hold)

Dit project wordt op dit moment opnieuw bekeken i.v.m. een tweede initiatief binnen het gebied (aanleg van een zonneveld nabij het vliegveld). 
Als Burgers met Energie zijn we aan het bekijken op welke wijze de oorspronkelijke plannen voor een gebiedsgerichte aanpak kunnen worden voortgezet.

 

Burgers met Energie voert gesprekken met vliegveld Teuge over verduurzaming van de site. Dit doen we samen met plaatselijke belangenverenigingen, de gemeente en EnergieRijk Voorst. In de ontwikkeling van plannen wordt gekeken naar zowel doelstellingen van het vliegveld als ook de realisatie van maatschappelijke doelstellingen in de energietransitie. We streven hierbij naar samenwerking tussen zowel ondernemers op de site, als ook ondernemers en verenigingen in de directe omgeving van het vliegveld.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.