26 juli 2023

Drijvende zonnepanelen

Burgers met Energie treedt op als tussenpersoon voor drijvende zonnepaneelinstallaties binnen de regio Stedendriehoek.

Zon op water gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat hebben de 'Routekaart zon op water' gemaakt. Deze routekaart legt de kansen en risico’s uit van zonne-energie op water in Nederland. Door de afspraken en regels in deze routekaart faciliteert de minister in de nodige ontwikkelingen richting 2030 en 2050 voor partijen die hierin geïnteresseerd zijn.

Burgers met Energie ziet mogelijkheden om de energietransitie en waterbeheerdoelen met elkaar te verbinden. Zo kunnen panelen geplaatst worden op plaatsen voor waterberging, drinkwaterreservoirs of zandwinningsplassen.

In alle gevallen zal plaatsing van zonnepanelen op water alleen door ons gedaan worden op zogenoemde 'no regret' locaties (bijvoorbeeld waterbassins bij bedrijven). Zo blijven natuur- en recreatiegebieden ongemoeid.

© District. All rights reserved. Powered by YOOtheme.